Vereniging 'AV Salland' op 'Athletic Champs'

Pupil A - Meerkamp

Naam Team 60mDuur60mHSlingVortexPolsverPunten totaalTeam punten
Cas van der Vegt JPA2 Team 07 9,5 1475,00 11,2 19,00 29,00 3,70 397 261
Jeppe Kranendijk JPA2 Team 07 9,3 1400,00 9,8 16,50 20,50 3,75 378 276
Jill Klei...ugtenbelt MPA2 Team 07 9,2 1500,00 10,2 15,00 30,00 4,00 482 482
Maram Hussein MPA1 Team 07 9,7 1375,00 11,0 14,00 13,50 3,35 342 266
Noah Schotman MPA1 Team 07 10,3 1400,00 11,8 13,00 15,50 3,40 321 112
Sofia Pollemans MPA2 Team 07 9,9 1325,00 11,6 14,00 19,00 3,15 333 49
Stan van der Vegt JPA2 Team 07 10,5 1425,00 12,3 14,50 18,00 3,00 272 0
Wouter Kortekaas JPA2 Team 07 11,1 1400,00 12,9 17,50 20,50 3,05 276 110


# Estafette Team Leden Tijd Punten
1 Team 10 (Team-est) - JPA2 11 2:57,3 223
2 Team 07 (Team-est) - JPA2 12 3:00,8 195
3 Team 09 (Team-est) - JPA2 13 3:00,9 194
3 Team 05 (Team-est) AV Athlos - MPA2 10 3:01,4 219
5 Team 06 (Team-est) - JPA2 11 3:04,9 164
6 Team 03 (Team-est) Isala `96 - JPA2 10 3:05,9 157
7 Team 01 (Team-est) AV Athlos - JPA1 11 3:08,6 138
8 Team 02 (Team-est) - JPA2 10 3:09,0 136
9 Team 04 (Team-est) - JPA2 8 3:11,2 121
10 Team 11 (Team-est) - JPA2 11 3:12,3 115
11 Team 12 (Team-est) - JPA1 10 3:17,3 86


Pupil B/C/mini - Meerkamp

Naam Team Duur40mHM-balVortexHoogVerPunten totaalTeam punten
Abdulrahman Hussein JPB Team 08 825,00 9,6 4,20 13,00 0,90 2,65 244 40
Isis van Til MPC Team 08 900,00 9,5 2,90 11,00 0,80 2,55 302 169
Jaymian Houseman JPMini Team 08 825,00 10,3 3,50 10,50 0,80 2,35 309 219
Luc van der Vegt JPC Team 08 1375,00 8,3 3,50 16,00 0,95 2,85 478 441
Meike ten Brinke MPMini Team 08 925,00 9,3 3,00 12,00 0,75 2,55 402 402
Milan ten Brinke JPB Team 08 950,00 8,6 3,40 14,00 0,95 2,75 282 209
Sanne Kappert MPB Team 08 875,00 8,6 3,70 11,00 0,95 3,05 300 177
Wess Nijmeijer JPB Team 08 750,00 10,6 2,90 10,50 0,85 2,35 177 0


# Estafette Team Leden Tijd Punten
1 Team 22 (Team-est) - JPB 11 3:08,6 290
2 Team 17 (Team-est) Isala `96 - JPB 10 3:11,2 272
3 Team 20 (Team-est) - JPB 8 3:13,1 259
4 Team 18 (Team-est) AV Athlos - JPB 11 3:13,6 255
5 Team 08 (Team-est) - JPB 11 3:18,1 226
5 Team 24 (Team-est) - MPC 13 3:24,2 265
7 Team 14 (Team-est) - MPB 9 3:25,3 201
8 Team 13 (Team-est) AV de Sprinter - JPB 9 3:27,2 172
8 Team 23 (Team-est) - JPC 11 3:27,7 203
10 Team 16 (Team-est) Cialfo - JPB 12 3:28,3 166
10 Team 15 (Team-est) Isala `96 - JPC 12 3:29,5 191
12 Team 19 (Team-est) AV Flevo Delta - JPC 9 3:29,9 189
13 Team 21 (Team-est) AV Athlos - JPC 11 3:37,4 143