Uitslagen Jongens Junior A Verspringen

# Naam Res OBPPunten totaal
Rein Reinsma HRRR NM 5,93 0

Uitslagen Jongens Junior B Verspringen

# Naam Res OBPPunten totaal
1 Rody de Wolff HRRR 6,98 +0.0 m/s--- 816
2 Wout Zijlstra HRRR 6,41 +0.0 m/s6,32 695
Rinse Altena HRRR NM --- 0

Uitslagen Jongens Junior C Verspringen

# Naam Res OBPPunten totaal
1 Klaas Douwe Yska HRRR 3,89 +0.0 m/s--- 396
Sytze Bram de Witte HRRR NM --- 0
Wouter Baljet HRRR NM --- 0
Welmer de Boer HRRR NM --- 0

Uitslagen Jongens Junior D Verspringen

# Naam Res OBPPunten totaal
Teade Zijlstra HRRR NM --- 0
Klaas Jan ...osterbaan HRRR NM --- 0
Fimme Busman HRRR NM --- 0
Jarno Zwart HRRR NM --- 0

Uitslagen Jongens Pupil A Verspringen

# Naam Res OBPPunten totaal
1 Allard Verheus HRRR 3,79 +0.0 m/s--- 476
2 Tjalle-Dur... der Eems HRRR 3,64 +0.0 m/s--- 446
3 Kars Zuurbier HRRR 3,61 +0.0 m/s--- 440
4 Julian Terpstra HRRR 3,43 +0.0 m/s--- 404
Thijs Jorritsma HRRR NM --- 0
Stefan van Lunzen HRRR NM --- 0
Stef van den Berg HRRR NM --- 0

Uitslagen Jongens Pupil B Verspringen

# Naam Res OBPPunten totaal
Sam van der Werf HRRR NM --- 0

Uitslagen Jongens Pupil C Verspringen

# Naam Res OBPPunten totaal
1 Ties Dantuma Sneek 2,66 +0.0 m/s--- 250

Uitslagen Jongens Pupil Mini Verspringen

# Naam Res OBPPunten totaal
1 HANS KOOPMANS HRRR 2,30 +0.0 m/s--- 178

Uitslagen Masters mannen Verspringen

# Naam Res OBPPunten totaal
1 Paul Clement HRRR 4,65 +0.0 m/s--- 461
2 Douwe Yska HRRR 4,58 +0.0 m/s--- 369
3 Reindert Oosterbaan HRRR 4,38 +0.0 m/s--- 386
4 Gerald van den Berg Sneek 3,65 +0.0 m/s--- 171
5 YEME DE BOER HRRR 3,43 +0.0 m/s--- 171

Uitslagen Masters vrouwen Verspringen

# Naam Res OBPPunten totaal
1 Anneke de Boer HRRR 3,10 +0.0 m/s--- 327
Birgit Koster HRRR NM --- 0

Uitslagen Meisjes Junior A Verspringen

# Naam Res OBPPunten totaal
1 Lisa Keuken HRRR 4,83 +0.0 m/s--- 636

Uitslagen Meisjes Junior B Verspringen

# Naam Res OBPPunten totaal
1 Ellen Boersma HRRR 4,16 +0.0 m/s--- 465
2 Irma Michielsen HRRR 4,06 +0.0 m/s--- 439

Uitslagen Meisjes Junior C Verspringen

# Naam Res OBPPunten totaal
1 Pytrik Zijlstra HRRR 4,05 +0.0 m/s--- 428
2 Katinka Zijlstra HRRR 4,03 +0.0 m/s--- 424
3 Mandy Zijlstra HRRR 3,52 +0.0 m/s--- 322
Noor Klappe HRRR NM --- 0
Elyne-Laura Kingma HRRR NM --- 0
Lisanne Bootsma Sneek NM --- 0

Uitslagen Meisjes Junior D Verspringen

# Naam P1P2P3Res OBPPunten totaal
1 Daphne Snijder HRRR 3,76 3,64 3,53 3,76 +0.0 m/s--- 370
2 Larissa Wubbolts HRRR 3,51 3,51 +0.0 m/s--- 320
3 Silke van der Zwaag HRRR 3,45 3,45 +0.0 m/s--- 308
4 Roeline Yska HRRR 2,84 3,11 3,11 +0.0 m/s--- 240
5 Leandra Kingma HRRR 2,98 3,07 3,07 +0.0 m/s--- 232
Karlijn va...er Meeren HRRR X NM --- 0
Carmen de Wolff HRRR X X X NM --- 0
Marrit Oosterbaan HRRR X NM --- 0
Sanne Boersma HRRR X X X NM --- 0
Jenda de Boer HRRR - - - DNS --- 0

Uitslagen Meisjes Pupil B Verspringen

# Naam Res OBPPunten totaal
1 Yverna Zuurbier HRRR 3,15 +0.0 m/s--- 348
Femke Yska HRRR NM --- 0
Annemarijn... Ginneken HRRR NM --- 0

Uitslagen Meisjes Pupil C Verspringen

# Naam Res OBPPunten totaal
Susan Breeuwsma HRRR NM --- 0

Uitslagen Meisjes Pupil Mini Verspringen

Er zijn nog geen ingeschreven atleten

Uitslagen Senioren mannen Verspringen

# Naam Res OBPPunten totaal
1 Siep Nota HRRR 3,98 +0.0 m/s--- 108
2 Marco Leeverink HRRR 3,96 +0.0 m/s--- 102
3 Erwin Huitinga HRRR 2,73 +0.0 m/s--- 0

Uitslagen Senioren vrouwen Verspringen

Er zijn nog geen ingeschreven atleten