Uitslagen Trainingspakkenwedstrijd AV'34

Print Tijdschema

Aanvang Startgroep Onderdeel
10:00 11:00 Man Mas,Sen,JAB Kogelsl Uitslagen
10:00 11:00 Man Mas,Sen,JAB Hoog Uitslagen
10:00 11:00 Vr Mast,Sen,JAB Kogelsl Uitslagen
10:00 11:00 Vr Mast,Sen,JAB Hoog Uitslagen
10:45 11:00 Man Mas,Sen,JAB 110H 110mH
1 series
Uitslagen
11:00 11:15 Vr Mast,Sen,JAB - 100H 100mH
1 series
Uitslagen
11:00 11:30 MJD1 - Meerkamp Discus
Sec... 1
Uitslagen
11:00 11:30 MJD2 - Meerkamp Discus
Sec... 2
Uitslagen
11:00 11:30 Man Mas,Sen,JAB Ver
Bak 1
Uitslagen
11:00 12:00 JJC1 - Meerkamp Hoog Uitslagen
11:15 11:35 MPA1 - Meerkamp Kogel
Ring 2
Uitslagen
11:15 11:45 Vr Mast,Sen,JAB Ver
Bak 2
Uitslagen
11:20 11:25 JJD1 - Meer... - Groep 1 80mH
2 series
Uitslagen
11:25 11:30 JJD1 - Meer... - Groep 2 80mH
2 series
Uitslagen
11:25 11:55 MJC2 - Meerkamp Discus
Sec... 2
Uitslagen
11:25 11:55 MJC1 - Meerkamp Discus
Sec... 2
Uitslagen
11:30 12:00 MPC - Meerkamp Bal Uitslagen
11:35 11:40 JJD2 - Meerkamp 80mH
3 series
Uitslagen
11:35 11:55 MPA2 - Meerkamp Kogel
Ring 2
Uitslagen
11:50 12:00 MJD1 - Meerkamp 60mH
2 series
Uitslagen
12:00 12:10 MJD2 - Meerkamp 60mH
2 series
Uitslagen
12:00 12:30 JJD1 - Meer... - Groep 1 Discus
sec... 1
Uitslagen
12:00 12:30 JPA1 - Meerkamp Kogel
ring 2
Uitslagen
12:00 13:00 JJC2 - Meerkamp Hoog Uitslagen
12:05 12:35 VB-Atleten Ver
bak 2
Uitslagen
12:10 12:40 JPC - Meerkamp Bal Uitslagen
12:15 12:25 Vr Mast,Sen,JAB 100m
3 series
Uitslagen
12:15 12:30 Man Mas,Sen,JAB 100m
3 series
Uitslagen
12:15 12:45 JJD2 - Meerkamp Speer Uitslagen
12:20 12:50 JPA2 - Meerkamp Kogel
ring 2
Uitslagen
12:35 13:00 MJD1 - Meerkamp Ver
Bak 2
Uitslagen
12:35 13:05 JJD1 - Meer... - Groep 2 Discus
sec... 1
Uitslagen
12:40 12:50 VB-Atleten 80m
2 series
Uitslagen
12:45 13:10 MPB - Meerkamp Bal Uitslagen
12:55 13:00 MPA1 - Meerkamp 60m
2 series
Uitslagen
12:55 13:00 MPA2 - Meerkamp 60m
2 series
Uitslagen
13:00 13:30 JJD1 - Meer... - Groep 1 Speer Uitslagen
13:00 13:30 MJD2 - Meerkamp Ver
Bak 2
Uitslagen
13:00 14:00 MJC2 - Meerkamp Hoog Uitslagen
13:00 14:00 MJC1 - Meerkamp Hoog Uitslagen
13:10 13:15 JPA2 - Meerkamp 60m
2 series
Uitslagen
13:10 13:15 JPA1 - Meerkamp 60m
2 series
Uitslagen
13:10 13:30 JPB - Meerkamp Bal Uitslagen
13:10 13:40 JJC1 - Meerkamp Discus
sec... 1
Uitslagen
13:10 13:40 Vr Mast,Sen,JAB Kogel
Ring 2
Uitslagen
13:20 13:50 JJD2 - Meerkamp Ver
bak 2
Uitslagen
13:30 13:35 MPC - Meerkamp 40m
3 series
Uitslagen
13:35 14:05 JJD1 - Meer... - Groep 2 Speer Uitslagen
13:35 14:05 Man Mas,Sen,JAB Kogel
ring 1
Uitslagen
13:40 13:45 JPC - Meerkamp 40m
3 series
Uitslagen
13:45 13:50 MPB - Meerkamp 40m
2 series
Uitslagen
13:45 14:15 JJC2 - Meerkamp Discus
sec... 1
Uitslagen
13:50 13:55 JPB - Meerkamp 40m
2 series
Uitslagen
14:05 14:20 VB-Atleten 1500m
1 series
Uitslagen
14:15 14:30 Man Mas,Sen,JAB 300m
4 series
Uitslagen
14:15 14:30 Vr Mast,Sen,JAB 300m
2 series
Uitslagen
14:15 14:45 JJD2 - Meerkamp Discus
sec... 1
Uitslagen
14:20 14:50 JJD1 - Meer... - Groep 1 Ver
bak 2
Uitslagen
14:30 15:00 MJD1 - Meerkamp Speer Uitslagen
14:30 15:00 VB-Atleten Kogel
ring 2
Uitslagen
14:35 15:05 JJD1 - Meer... - Groep 2 Ver
bak 1
Uitslagen
14:40 14:50 JJC2 - Meerkamp 300mH
2 series
Uitslagen
14:40 14:50 JJC1 - Meerkamp 300mH
2 series
Uitslagen
14:50 15:20 MPC - Meerkamp Ver
Bak 2
Uitslagen
15:00 15:15 MJC2 - Meerkamp 300mH
2 series
Uitslagen
15:00 15:15 MJC1 - Meerkamp 300mH
1 series
Uitslagen
15:05 15:35 MJD2 - Meerkamp Speer Uitslagen
15:05 15:35 MPA1 - Meerkamp Ver
Bak 2
Uitslagen
15:15 15:45 JPC - Meerkamp Ver
bak 2
Uitslagen
15:15 15:45 Vr Mast,Sen,JAB Discus
Sec... 1
Uitslagen
15:20 15:50 MPA2 - Meerkamp Ver
Bak 2
Uitslagen
15:35 16:05 JJC1 - Meerkamp Kogel
ring 1
Uitslagen
15:35 16:05 JPA1 - Meerkamp Ver
bak 1
Uitslagen
15:35 16:05 MPB - Meerkamp Ver
Bak 2
Uitslagen
15:40 16:00 VB-Atleten 400m
2 series
Uitslagen
15:40 16:10 MJC2 - Meerkamp Kogel
Ring 2
Uitslagen
15:40 16:10 MJC1 - Meerkamp Kogel
Ring 2
Uitslagen
15:45 16:15 Man Mas,Sen,JAB Discus
Sec... 1
Uitslagen
15:50 16:20 JPA2 - Meerkamp Ver
bak 1
Uitslagen
15:50 16:20 JPB - Meerkamp Ver
bak 2
Uitslagen
15:55 16:25 Vr Mast,Sen,JAB Speer
Sec... 1
Uitslagen
16:00 16:10 JJD1 - Meer... - Groep 1 1000m
1 series
Uitslagen
16:00 16:10 JJD1 - Meer... - Groep 2 1000m
1 series
Uitslagen
16:05 16:10 JJD2 - Meerkamp 1000m
1 series
Uitslagen
16:10 16:40 JJC2 - Meerkamp Kogel
ring 1
Uitslagen
16:15 16:25 MJD1 - Meerkamp 1000m
1 series
Uitslagen
16:15 16:25 MJD2 - Meerkamp 1000m
1 series
Uitslagen
16:25 16:35 MPC - Meerkamp 600m
1 series
Uitslagen
16:30 16:40 JPC - Meerkamp 600m
1 series
Uitslagen
16:40 16:50 MPB - Meerkamp 1000m
1 series
Uitslagen
16:40 17:10 Man Mas,Sen,JAB Speer Uitslagen
16:45 16:50 JPB - Meerkamp 1000m
1 series
Uitslagen
16:55 17:05 MPA1 - Meerkamp 1000m
1 series
Uitslagen
16:55 17:05 MPA2 - Meerkamp 1000m
1 series
Uitslagen
17:00 17:10 JPA2 - Meerkamp 1000m
1 series
Uitslagen
17:00 17:10 JPA1 - Meerkamp 1000m
1 series
Uitslagen
17:10 17:20 MJC2 - Meerkamp 800m
1 series
Uitslagen
17:10 17:20 MJC1 - Meerkamp 800m
1 series
Uitslagen
17:20 17:30 JJC2 - Meerkamp 800m
1 series
Uitslagen
17:20 17:30 JJC1 - Meerkamp 800m
1 series
Uitslagen
17:30 17:45 Man Mas,Sen,JAB 600m
2 series
Uitslagen
17:30 17:45 Vr Mast,Sen,JAB - 600 600m
1 series
Uitslagen