Uitslagen Kogelstoten Mannen

# Naam P1P2P3P4P5P6ResOBP
1 Cor Nijhoff M70 - AV Atverni 11,20 11,08 11,21 10,88 11,24 10,74 11,24 12,00
2 Nando Goormachtigh M50 - Clytoneus 9,48 8,68 9,34 9,25 9,34 9,71 9,71 ---
3 Piter Nijboer JJC - AV Impala 8,17 8,48 8,61 8,69 8,66 8,83 8,83 ---

Uitslagen Hoogspringen Mannen

# Naam 1.301.351.401.551.601.651.701.80ResOBP
1 Daan Meier JJB - HLLS O O XO O XXX 1,70 ---
2 Ingmar Visser JJD - WRNG O XO XXX 1,35 ---