Teams

Er bestaan nog geen teams.
Er bestaan nog geen teams.
Er bestaan nog geen teams.
Er bestaan nog geen teams.
Er bestaan nog geen teams.
Er bestaan nog geen teams.
Er bestaan nog geen teams.
Er bestaan nog geen teams.
Er bestaan nog geen teams.
Er bestaan nog geen teams.
Er bestaan nog geen teams.
Er bestaan nog geen teams.
Er bestaan nog geen teams.
Er bestaan nog geen teams.
# Team Leden Punten
1 Pupillen A Team A3 - JPA2
Begeleider: Corien Kroesbergen
Jurylid: ?
7 1965
2 Pupillen A Team A2 AV Pallas `67 - JPA2
Begeleider: Corien Kroesbergen
Jurylid: ?
6 1921
3 Pupil A Team A1 AV Pallas `67 - JPA2
Begeleider: ?
Jurylid: ?
7 1721
# Team Leden Punten
1 Pupillen BCmini Team 6 - JPB 8 2235
2 Pupillen BCmini Team 4 - JPB
Begeleider: Armanda Kreeft
9 2180
3 Pupillen BCmini Team 5 AV Pallas `67 - JPB
Begeleider: Marco Mensink
9 2010
Er bestaan nog geen teams.
Er bestaan nog geen teams.
Er bestaan nog geen teams.
Er bestaan nog geen teams.