AVW Meerkamp 2019

   Zaterdag 24 augustus 2019 10:45u - 17:25u
   Zondag 25 augustus 2019 10:00u - 17:10u
   AV Wijchen, te Wijchen
     De Wychert 4 6603 AG Wijchen
   wsthuis@avwijchen.nl
  44 deelnemers
Outdoor - Elektronisch gemeten
Inschrijven: 18-06-2019 19:00u tot 28-07-2019 23:59u
Cat Onderdelen Kosten
M70
Meerkamp:100m, Ver, Kogel, Hoog,
400m, 80mH, Discus, Polshoog,
Speer, 1500m
€ 15,00
M50
Meerkamp:100m, Ver, Kogel, Hoog,
400m, 100mH, Discus, Polshoog,
Speer, 1500m
€ 15,00
M35
Msen
JJA
JJB
Meerkamp:100m, Ver, Kogel, Hoog,
400m, 110mH, Discus, Polshoog,
Speer, 1500m
€ 15,00
V45
Meerkamp:80mH, Hoog, Kogel, 200m,
Ver, Speer, 800m
€ 15,00
V40
Meerkamp:100m, 200m, 400m, 800m,
1500m, 80mH, Discus, Kogel,
Speer, Hoog, Polshoog, Ver
€ 15,00
V35
Vsen
MJA
MJB
Meerkamp:100mH, Hoog, Kogel, 200m,
Ver, Speer, 800m
€ 15,00

Locatie

Wedstrijd omschrijving

INFORMATIE EN SPELREGELS

Voor het tweede jaar op rij organiseert de WOC van AV Wijchen een tweedaagse Meerkamp. Voor de mannen/jongens een 10-kamp, voor de vrouwen/meisjes een 7-kamp.

Groepsindeling en onderdelen
Op basis van de definitieve aantallen deelnemers maken we een groepsindeling en een definitieve chronoloog. Eventueel worden groepen gemengd samengesteld, afhankelijk van de aanmeldingen.

Prijzen
• Per categorie is er een prijsuitreiking voor de beste drie atleten.

Voorwaarden
Aanvullingen voor deze wedstrijd:
• Voor deze wedstrijd geldt het reglement voor meerkampen van de Atletiekunie 2018-2019.
• Deelnemers dienen verplicht te starten op alle onderdelen.
• Op maximaal 2 onderdelen mag het resultaat Did Not Finish (DNF) worden behaald, daarna volgt bij een derde onderdeel na een DNF een diskwalificatie (DQ).
• We streven er met deze aanpassing op het reglement naar om de atleten die de meerkamp starten deze ook geheel te laten volbrengen (blessures daargelaten).

Deelname
Deelnemen staat open voor Junioren A, Junioren B, Senioren en Masters. In totaal kunnen 45 atleten zich inschrijven.
Toekenning tot de wedstrijd vindt plaats op basis van volgorde van inschrijving. Bij overinschrijving worden de deelnemers op een reservelijst geplaatst. Na 28 juli zal de WOC bepalen wie uiteindelijk toegelaten worden. Mogelijk kan het aantal deelnemers groter worden dan 45. Wij informeren de toegelaten deelnemers tijdig per mail. Er is geen na-inschrijving mogelijk.

Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 per atleet en dient direct te worden voldaan bij inschrijving. Na ontvangst van de betaling is de inschrijving rond. Zolang niet betaald, beschouwen we je als NIET ingeschreven. (word je uitgeloot dan ontvang je je inschrijfgeld terug)
Bij inschrijving ga je akkoord met de voorwaarden die hierboven zijn vermeld.

Aanleveren juryleden/vrijwilligers
Wil de wedstrijd doorgang vinden, zijn wij genoodzaakt de deelnemers van AV Wijchen te vragen om verplicht voor tenminste één vrijwillig/jurylid te zorgen.
Daarnaast zijn juryleden van bezoekende atleten natuurlijk ook van harte welkom!
De volgende functies zijn in te vullen:
• Jury: je loopt twee dagen mee met de groep waarin jouw atleet zit (voor zo ver mogelijk); jury-diploma niet noodzakelijk, wel handig als dat aanwezig is.
• Kantine/Bar: de vrijwilligers willen overdag graag een lunchpakket, koffie en thee; barbezetting is dus noodzakelijk.
Graag vernemen we van tevoren wie komt, op welke dagen en voor welke functie. Voor een natje en een droogje wordt gezorgd. Alle extra handjes zijn welkom. Al bij voorbaat hartelijk dank!

Bij inschrijving stuur je een mailbericht naar onze jurycoördinator op juco@avwijchen.nl onder vermelding van je eigen naam en categorie, de na(a)m(en) van de vrijwilliger(s), de beschikbare dag(en) en de functie(s) die hiermee in te vullen is(zijn). Geef tevens aan of een jurylid beschikt over een jurydiploma of wedstrijdervaring heeft. Bij voldoende vrijwilligers is het mogelijk om één dag mee te helpen.