NK Werpvijfkamp

   Zondag 28 april 2019
   AV Edam, te Edam
     Burgemeester Versteeghsingel 5 1135 VT Edam
   wedstrijden@avedam.nl
    0638440936
  56 deelnemers
Outdoor - Elektronisch gemeten
Inschrijven: 24-01-2019 20:00u tot 14-04-2019 23:59u
Cat Onderdelen Kosten
M35
V35
Meerkamp:Discus, Gewicht, Kogel, Kogelsl,
Speer
€ 20,00

Locatie

Wedstrijd omschrijving

Nederlands kampioenschap Werpvijfkamp voor Masters

Onderstaand de wedstrijdbepalingen omtrent de inschrijving en plaatsing voor het NK Werpvijfkamp te Edam:

Inschrijfbepalingen
a) Deelname aan individuele Nederlandse kampioenschappen staat open voor leden van de
Atletiekunie met wedstrijdlicentie en de Nederlandse Nationaliteit;
b) De inschrijving sluit op 14 april 2019 23:59 uur;
c) Inschrijvingen in een andere leeftijdscategorie dan waartoe de atleet behoort, worden niet
geaccepteerd;
d) De prestatie waarmee wordt ingeschreven, dient bij voorkeur te zijn behaald in de periode 1 april
2017 t/m 14 april 2019;
e) Prestaties waarmee wordt ingeschreven, dienen te zijn behaald op de voor dat onderdeel en die
categorie geldende regelgeving met betrekking tot gewichten;
f) Prestaties dienen verifieerbaar te zijn via een online uitslag van de betreffende wedstrijd.

Plaatsing
a) Er worden maximaal 60 atleten (mannen + vrouwen) toegelaten. De plaatsing en verdeling zal
geschieden door de technisch gedelegeerde(n);
b) Indien het maximaal aantal inschrijvingen wordt overschreden, vindt er een selectie plaats op
basis van de volgende opvolgende criteria:
i. Inschrijvingen zonder opgegeven prestaties worden niet geaccepteerd;
ii. Inschrijvingen met opgegeven prestaties die zijn behaald buiten de genoemde periode
worden niet geaccepteerd;
iii. Inschrijvingen met de minste opgegeven prestaties worden niet geaccepteerd;
iv. De toepassing van alle hierboven genoemde criteria is niet noodzakelijk.

Voor meer informatie, ga naar: http://www.avedam.nl/index.php?page=wedstrijden&cat=nk_werpvijfkamp