Open Brabantse Kampioenschappen Meerkamp

   Zaterdag 1 juni 2019 10:00u - 17:20u
   Zondag 2 juni 2019 10:00u - 17:35u
   GAC Gemert, te Gemert
     Sportlaan 22 5421 SK Gemert
   wedstrijden@gacgemert.nl
    0651649607
  237 deelnemers
Outdoor - Elektronisch gemeten
Inschrijven: 01-03-2019 0:01u tot 26-05-2019 23:59u
Cat Onderdelen Kosten
Msen
JJA
Meerkamp:100m, Ver, Kogel, Hoog,
400m, 110mH, Discus, Polshoog,
Speer, 1500m
€ 13,00
JJB
Meerkamp:100m, Ver, Kogel, Hoog,
400m, 110mH, Discus, Polshoog,
Speer, 1500m
€ 11,00
JJC2
JJC1
Meerkamp:100m, Ver, Kogel, Hoog,
100mH, Discus, Speer, 1000m
€ 10,00
JJD2
JJD1
Meerkamp:80m, Ver, Speer, 80mH,
Hoog, Kogel, 1000m
€ 9,00
Vsen
MJA
Meerkamp:100mH, Hoog, Kogel, 200m,
Ver, Speer, 800m
€ 12,00
MJB
Meerkamp:100mH, Hoog, Kogel, 200m,
Ver, Speer, 800m
€ 10,00
MJC2
MJC1
Meerkamp:80mH, Hoog, Kogel, 150m,
Ver, Speer, 600m
€ 9,00
MJD2
MJD1
Meerkamp:60mH, Hoog, Speer, Ver,
Kogel, 600m
€ 9,00
* Speciale kortingsregeling voor leden van de volgende verenigingen:
     GAC Gemert
     deelname voor hen is volledig gratis.

Locatie

Wedstrijd omschrijving

Aanvangstijden:
- 10:00 uur op beide dagen

Prijzen:
- Voor nr. 1, 2 en 3 van elke categorie

Aantal deelnemers:
- max. 24 deelnemers per categorie, (B-junoren max 12, A-junioren/senioren max. 12)
- De overige komen op een reserve lijst, waarover na sluiting voorinschrijving wordt beslist!
- Er is geen na inschrijving!

Opmerking:
- Om organisatorische redenen moeten de B junioren op zaterdag polsstokhoogspringen en op zondag hoogspringen!

Algemene voorwaarden:
Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met hieronder staand reglement.
– Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
– Na het incasseren/ontvangen van het inschrijfgeld bestaat er geen mogelijkheid meer tot restitutie van het inschrijfgeld.
– Deelnemer geeft toestemming aan de organisator om foto- en/of ander beeldmateriaal dat tijdens het evenement wordt gemaakt en waarop deelnemer herkenbaar is afgebeeld, voor publicitaire doeleinden te gebruiken.
– Ten behoeve van de organisatie van het evenement, verwerkt de organisatie de door deelnemer bij inschrijving verstrekte persoonsgegevens. Dit omvat de publicatie of op andere wijze bekendmaken van wedstrijduitslagen (naam en uitslag) in bijvoorbeeld kranten, andere media en websites.