Decathlon Nationale CD Indoor 2019

   Zaterdag 19 januari 2019 10:00u - 19:15u
   Zondag 20 januari 2019 10:00u - 19:05u
   Omnisport, te Apeldoorn
     De Voorwaarts 55 7321 MA Apeldoorn
   info@indoorapeldoorn.nl
  1176 deelnemers
Indoor - Elektronisch gemeten
Inschrijven: 09-12-2018 0:01u tot 09-01-2019 23:59u
Cat Onderdelen Kosten
JJC2
JJC1
MJC2
MJC1
Sprint:60m € 9,00
MiLa:800m, 1500m € 9,00
Horden:60mH € 9,00
Werp:Kogel € 9,00
Spring:Hoog, Polshoog, Ver € 9,00
Estafette:4x50m € 3,00
JJD2
JJD1
MJD2
MJD1
Sprint:60m € 9,00
MiLa:600m, 1000m € 9,00
Horden:60mH € 9,00
Werp:Kogel € 9,00
Spring:Hoog, Polshoog, Ver € 9,00
Estafette:4x50m € 3,00

* Je mag maximaal 4 onderdelen uitkiezen.

Locatie

Wedstrijd omschrijving

De nationale indoorwedstrijd voor
D junioren - zaterdag 19 januari 2019
C junioren - zondag 20 januari 2019

Inschrijven
De inschrijving is mogelijk vanaf 9 december 2018 tot en met 9 januari 2019.
Er kan voor maximaal drie onderdelen worden ingeschreven en elke atleet moet zich individueel inschrijven via www.atletiek.nu.
Bij de inschrijving moet o.a. het licentienummer, de beste prestatie en een link naar de beste prestatie worden ingevuld.
De organisatie houdt zich het recht voor om atleten met verkeerd ingevulde prestaties en/of links uit te sluiten van wedstrijddeelname.

Bij het verspringen en het kogelstoten zijn op 2 tijdmomenten de kwalificaties, je kunt in principe zelf kiezen in welke groep je wilt starten. Mocht het je niet uitmaken in welke kwalificatiegroep je start, dan je graag aanmelden in de kwalificatiegroep met '(GEEN VOORKEUR)', dat maakt het indelen na de screening eenvoudiger.
Na inschrijving en screening (de screening start na sluiting van de inschrijving 9 januari 2019) is de deelnemer, ook bij een afmelding, verplicht de inschrijfkosten te betalen.
 
Afhalen startnummers en melden
De startnummers moeten door iedere atleet persoonlijk worden afgehaald bij het startnummerbureau. Startnummers worden uitgegeven tot 1 uur (polsstokhoogspringen 90 minuten) voor aanvang van het onderdeel. Het punt waar de startnummers worden uitgegeven is bovenaan de trap van de centrale hal bij de hoofdingang van Omnisport, voor de ingang van het sportcafé. Het meldbureau bevindt zich direct achter het startnummerbureau. Hier dient iedere atleet zich direct na het in ontvangst nemen van de startnummers te melden en zijn/haar envelop te laten scannen. Het niet op tijd afhalen van de startnummers en/of scannen van de envelop betekent dat de atleet is uitgesloten van deelname aan het onderdeel.

Indien je aan één van de onderdelen NIET deel kunt nemen, dien je voorafgaand aan de melding een AFMELDkaart in te vullen die verkrijgbaar is op het startnummerbureau en deze met je envelop te overhandigen aan de medewerker van het meldbureau.

Een atleet die zich wel gemeld heeft, maar zonder geldige reden (bv blessure bevestigd door een fysiotherapeut) niet deelneemt aan het onderdeel is uitgesloten voor de rest van het toernooi. Dit geldt ook voor halve finales of finales.

Iedere atleet ontvangt twee startnummers die met vier spelden op de borst en de rug bevestigd dienen te worden. Bij hoogspringen en polsstokhoogspringen volstaat één startnummer op borst of rug.

Het startnummer mag niet omgevouwen worden, op straffe van uitsluiting of diskwalificatie. Dit geldt ook voor deels onleesbare startnummers. Het gebruik van een elastische band is niet toegestaan.

Startnummers worden alleen afgegeven als het inschrijfgeld vooraf voldaan is. Geen betaling is geen deelname aan de wedstrijd.
 
Materiaal
Eigen materiaal is toegestaan bij het kogelstoten en het polsstokhoogspringen. De polsstokken kunnen worden afgegeven bij ingang 6 van het Omnisport. Volg de rondweg om Omnisport, het is dan de eerste ingang links van het Omnisport. Deze ingang is met de auto makkelijk te bereiken. De organisatie zorgt voor de opslag van de polsstok en het vervoer van de polsstok van en naar het wedstrijdterrein. Na afloop van de wedstrijd kan de polsstok op dezelfde plaats worden afgehaald. De polsstokken kunnen pas worden afgehaald wanneer de gehele wedstrijd voorbij is.
Kogels mogen zelf worden meegenomen naar het wedstrijdterrein. Bij het onderdeel worden de kogels door de scheidsrechter gewogen en krijgt de atleet wel of geen toestemming om de eigen kogel te gebruiken.
 
Tijdschema
Naast het tijdschema zal er separaat een meldoverzicht komen. Het tijdschema zal tijdig gepubliceerd worden op de website (zie “tijdschema“) en zal tijdens de wedstrijd op de publicatieborden hangen. De wedstrijdtijd wordt aangegeven door de grote klok op het scherm in de atletiekhal.
 
Callroom
De callroom bevindt zich in de ruimte tussen het warming-upgedeelte en het wedstrijdterrein. Atleten dienen zich uiterlijk in de callroom te melden:

  • Maximaal 20 en minimaal 10 minuten voor de aanvangstijd van looponderdelen (op serie)

  • Maximaal 30 en minimaal 20 minuten voor de aanvangstijd van technische onderdelen

  • Maximaal 80 en minimaal 60 minuten voor de aanvangstijd van polsstokhoogspringen


Een deelnemer, die op het tijdstip van melden op het wedstrijdterrein bezig is met het verwerken van een ander onderdeel, kan dit van tevoren aangeven in de callroom. De deelnemer dient wel op tijd bij het volgende onderdeel aanwezig te zijn. Na melding mag de callroom niet meer verlaten worden.
 
Wedstrijdterrein
Het verlaten van het wedstrijdterrein geschiedt altijd gelijktijdig en onder begeleiding. Ook toiletbezoek tijdens de wedstrijd gebeurt onder begeleiding en na overleg met de chef van de jury van het onderdeel.
 
Verlenen van assistentie (o.a. mobiele communicatie)
Het wedstrijdreglement (WR art 144) stelt onomwonden dat iedere atleet die tijdens de wedstrijd assistentie geeft of ontvangt door de scheidsrechter zal worden gewaarschuwd en bij herhaling zal worden gediskwalificeerd. Als niet toegestane communicatie wordt o.a. beschouwd het bezit of gebruik van draagbare telefoons. De organisatie zal hier nadrukkelijk op toezien. Een atleet mag wel communiceren met een coach buiten het wedstrijdterrein, de atleet mag het wedstrijdterrein hiervoor echter niet verlaten!
Op zaterdag zal voor de D-junioren die deelnemen aan het onderdeel polsstokhoogspringen een uitzondering worden gemaakt vanwege het speciale karakter van dit onderdeel. Er zal een ruimte worden ingericht voor de atleten waardoor communicatie tussen atleet en coach vergemakkelijkt wordt.
 
Spikespunten
De maximale lengte van spikespunten is 6 mm. Hierop zal in de callroom gecontroleerd worden. In de warming up ruimte mogen geen spikes gebruikt worden. Een uitzondering wordt gemaakt voor de deelnemers aan de kwalificatieronden voor het verspringen die in de warming up ruimte zal plaatsvinden. Er is een beperkt aantal spikespunten beschikbaar bij de kassa.
 
Kleedgelegenheid
Er zijn voldoende kleedkamers in het Omnisportcentrum. Kijk op het overzicht in de hal van de kleedkamers welke kleedkamers voor onze atleten beschikbaar zijn.
 
Warming-up
Uitvoeren van de warming-up is alleen toegestaan in de warming-upruimte onder de atletiekbaan van het Omnisport.

De organisatie zorgt voor de aanwezigheid van vrijwilligers die de gang van zaken in de gaten houden, maar vragen ook de atleten en trainers/begeleiders elkaar in de gaten te houden.

De organisatie zorgt voor de aanwezigheid van startblokken en horden om te oefenen.

Trainers, coaches en begeleiders zijn welkom in de warming-upruimte (zij moeten wel de toegangsprijs van 5,00 euro betalen), maar alleen als zij zich van tevoren hebben aangemeld via info@indoorapeldoorn.nl en zij op de dag zelf een polsbandje zichtbaar om hun pols dragen. Per vereniging is 1 trainer, coach of begeleider per 7 atleten toegestaan in de warming-upruimte.
 
Aanvangs- en vervolghoogtes
Hoogspringen
Meisjes D: 1.10 meter
Meisjes C: 1.25 meter
Jongens D: 1.25 meter
Jongens C: 1.40 meter

De vervolghoogten worden bepaald op een veelvoud van 5 cm.

Polsstokhoogspringen (we gaan proberen dit omlaag te brengen maar de installatie staat dit nu niet toe)
Meisjes D: 2.00 meter
Jongens D: 2.00 meter
Meisjes C: 2.00 meter
Jongens C: 2.00 meter

De vervolghoogten worden tot en met 2.60 meter bepaald op een veelvoud van 10 cm, daarboven op een veelvoud van 5 cm.

Let op: Bij het polsstokhoogspringen voor de D-junioren wordt GEEN onderscheid gemaakt tussen 1e jaars en 2e jaars D-junioren.

Overgangsregels 60 meter en 60 meter horden

  • 2 series: nrs. 1, 2 en 3 van iedere serie aangevuld met de 2 tijdsnelsten gaan naar de finale

  • 3 series: nrs. 1 en 2 van iedere serie aangevuld met de 2 tijdsnelsten gaan naar de finale

  • 4 series: nrs. 1, 2 en 3 van iedere serie aangevuld met de 4 tijdsnelsten gaan naar 2 halve finales; uit de 2 halve finales gaan de nrs. 1, 2 en 3 aangevuld met de 2 tijdsnelsten naar de finale

  • 5 series: nrs. 1, 2, 3 en 4 van iedere serie aangevuld met de 4 tijdsnelsten gaan naar 3 halve finales; uit de 3 halve finales gaan de nrs. 1 en 2 aangevuld met de 2 tijdsnelsten naar de finale

  • 6 series: nrs. 1, 2 en 3 van iedere serie aangevuld met de 6 tijdsnelsten gaan naar 3 halve finales; uit de 3 halve finales gaan de nrs. 1 en 2 aangevuld met de 2 tijdsnelsten naar de finale

  • 7 series: nrs. 1, 2 en 3 van iedere serie aangevuld met de 3 tijdsnelsten gaan naar 3 halve finales; uit de 3 halve finales gaan de nrs. 1 en 2 aangevuld met de 2 tijdsnelsten naar de finale


 
Gelijk eindigen bij hoog- en polsstokhoogspringen
Indien atleten bij hoog- en polsstokhoogspringen gelijk eindigen op de eerste plaats wordt er barrage gesprongen zoals beschreven in WR art 181.9.
 
Estafettes
Deelnemende teams worden verzocht om uiterlijk donderdag 18 januari voor 18:00 uur de startvolgorde door te geven op info@indoorapeldoorn.nl. Op de wedstrijddag zelf kunnen tot 11:00 uur wijzigingen in de loopvolgorde worden doorgegeven.
De prijsuitreiking voor de estafette is als enige onderdeel gecombineerd voor de 1e en 2e jaars. Een estafetteteam mag dus zowel uit 1e als 2e jaars bestaan. Ook is een estafetteteam niet verenigingsgebonden. Je mag dus atleten van verschillende verenigingen in 1 team opstellen.
 
Middellange afstand
Bij de 600 meter (JD en MD), 800 meter (JC en MC), 1000 meter (MD en JD) en 1500 meter (MC en JC) worden er series op tijd gelopen. De series worden ingedeeld op basis van de opgegeven beste prestatie. De snelste lopers worden in de laatste serie geplaatst.
 
Kwalificatieregels
Bij het verspringen en kogelstoten maakt de organisatie gebruik van bijzondere kwalificatieregels. Tijdens de kwalificatieronde krijgt elke atleet maximaal drie pogingen. Zodra de atleet heeft voldaan aan de kwalificatie-eis, heeft hij zich geplaatst voor de finale die later op dezelfde dag plaatsvindt. Hij mag tijdens de kwalificatieronde dan niet verder deelnemen. Alle atleten die aan de kwalificatie-eis hebben voldaan, hebben recht op deelname aan de finale. Zo nodig wordt dit aantal aangevuld tot 12 atleten in volgorde van hun tijdens de kwalificatieronde geleverde prestatie. De prestaties in de kwalificatieronde tellen niet mee tijdens de finale. Bij de finale krijgen alle (12) atleten drie pogingen; de beste acht atleten krijgen vervolgens nog drie extra pogingen.
De kwalificatie-eisen zijn als volgt:

Verspringen
MD1: 4.25 meter
MD2: 4.50 meter
JD1: 4.50 meter
JD2: 4.80 meter
MC1: 4.80 meter
MC2: 5.00 meter
JC1: 5.00 meter
JC2: 5.50 meter

Kogelstoten
MD1: 9.50 meter
MD2: 11.00 meter
JD1: 8.50 meter
JD2: 10.00 meter
MC1: 10.00 meter
MC2: 11.00 meter
JC1: 10.50 meter
JC2: 11.50 meter
 
Afmelden
De atleet die na inschrijving wordt toegelaten, is te allen tijde inschrijfgeld verschuldigd. Ook indien de atleet afziet van deelname en is afgemeld. Inschrijfgeld wordt betaald via Ideal, direct na de screening). De atleet die afziet van deelname is verplicht de organisatie in kennis te stellen via het volgende e-mailadres: info@indoorapeldoorn.nl (alleen vóór 18 januari 2019).

Een atleet die zich wel gemeld heeft, maar zonder geldige reden niet deelneemt aan het onderdeel is uitgesloten voor de rest van het toernooi. Dit geldt ook voor halve finales of finales.
 
Reserves
Atleten die als reserve op de deelnemerslijst staan vermeld, dienen ook tot 1 uur voor aanvang van het onderdeel hun startnummers op te halen en zich te melden. Spoedig nadat de “meldtijd” van een onderdeel is verstreken, zal de beslissing over het al dan niet deelnemen van reserves op dat onderdeel kenbaar gemaakt worden op de publicatieborden in de hal. Indien reserves afzien van deelname, moeten ze zich afmelden per e-mail bij de organisatie (info@indoorapeldoorn.nl). Inschrijfgeld van de reserves moet ook voldaan zijn voor de wedstrijd (via Ideal direct na de screening).

Entree toeschouwers
5,00 euro per persoon per dag.
 
Begeleiders, coaches en trainers
Trainers, coaches en begeleiders zijn uiteraard ook van harte welkom bij de C&D Indoorwedstrijd in het Omnisportcentrum in Apeldoorn.

Trainers, coaches en begeleiders kunnen zich van te voren aanmelden (tot 17 januari 2019) via info@indoorapeldoorn.nl om ook toegang te krijgen tot de warming-upruimte. I.v.m. de beperkte ruimte in het warming-up gedeelte krijgt 1 trainer, coach of begeleider per 7 atleten van een vereniging toegang tot deze ruimte. Bij de aanmelding graag de naam van de trainer, coach, begeleider, de naam van de vereniging en de dag waarop u toegang wil vermelden.

Iedere betalende en vooraf aangemelde trainer, coach of begeleider ontvangt een polsbandje en deze dient altijd zichtbaar om de pols gedragen te worden. Dit polsbandje geeft toegang tot de tribunes, het sportcafé en warming-upruimte van het Omnisportcentrum. Elke dag heeft een eigen kleur bandje.

Alleen de atleten en de medewerkers van de organisatie hebben toegang tot de callroom en het wedstrijdterrein.
 
EHBO/ fysio
Er is EHBO en een sport fysiotherapeut ( Isokin) aanwezig waar zo nodig een beroep op kan worden gedaan. De EHBO is te vinden op het wedstrijdterrein en in de warming up ruimte. De fysiotherapeut is ook aanwezig in de EHBO-ruimte in de warming-upruimte.