Special Olympics Groniningen

   Zaterdag 17 juni 2017
   Groningen Atletiek, te Groningen
     Mulock Houwerlaan 25, 9727 Groningen
   ecb@groningenatletiek.nl
Outdoor Elektronisch gemeten
Inschrijven via groningenatletiek.nl
Uitslagen op groningenatletiek.nl
Er zijn nog geen onderdelen bekend.
Onderdeel van SORS Groningen 2017 (Special Olympics Groningen).
Inschrijving via ecb@groningenatletiek.nl of via stichting de Brug.

Meer informatie: http://specialolympicsgroningen.debrugprovinciegroningen.nl/

Locatie