Inschrijvingen 1e Athletics Champs 2017 regio 23
Snr Naam Onderdelen Team
1 Shanara va...Zandvoort MPA2 - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 01
2 Dafne Alkema MPA2 - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 01
3 Annika Brummer MPA2 - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 01
4 Beau Faber MPA2 - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 01
5 Bernice Frank MPA2 - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 01
6 Quinten Geleynse JPA2 - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 01
7 Julia de Jager MPA2 - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 01
8 Pieke de Kluyver MPA2 - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 01
9 Mayke Ruige MPA2 - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 01
10 Daan Sikkema JPA2 - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 01
11 Luc van der Wal JPA2 - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 01
12 Yanco Zuidema JPA1 - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 05
13 Reinder Andringa JPA1 - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 05
14 Tyre Boetes JPA1 - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 05
15 Tim Doodkorte JPA1 - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 05
16 Dione van Gelder MPA1 - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 05
17 Jort Jellema JPA1 - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 05
18 Edith Jensma MPA1 - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 05
19 Loek Rikhof JPA1 - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 05
20 Ids Waanders JPA1 - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 05
26 Tim Duiven JPA1 - Start `78 Team-est
Meerkamp
Team 09
27 Thomas van Emst JPA1 - Start `78 Team-est
Meerkamp
Team 09
29 Ian Heite JPA1 - Start `78 Team-est
Meerkamp
Team 09
30 Pelle Sassen JPA1 - Start `78 Team-est
Meerkamp
Team 09
31 Micha van ...arkenburg JPA1 - Start `78 Team-est
Meerkamp
Team 09
32 Chris van der Walle JPA2 - Start `78 Team-est
Meerkamp
Team 09
33 Mirthe van der Wal MPB - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 13
34 Stein Boringa JPB - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 13
35 David Andr... Jaspers JPB - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 13
36 Hessel Pijlman JPB - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 13
37 Yens van der Schaaf JPB - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 13
38 Sil van der Steeg JPB - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 13
39 Rhodee Steenwelle MPB - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 13
40 Robin Willemsen JPC - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 17
41 Anna Betzema MPC - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 17
42 Frederik Born JPC - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 17
43 Verele Dijkstra MPC - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 17
44 Ben Doodkorte JPC - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 17
45 Mads Jellema JPMini - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 17
46 Rowin Kooistra JPC - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 17
47 Koen Scherpenzeel JPC - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 17
48 Abe Wendt JPC - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 17
49 Jayden van Zandvoort JPC - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 21
50 Matthijs Galema JPC - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 21
51 Jesco van Gelder JPC - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 21
52 Naut Kuipers JPC - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 21
53 Hidde Tjee...Mosterman JPC - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 21
54 Jurre Muller JPC - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 21
55 Jelmer Teppema JPC - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 21
56 Wessel Voerman JPC - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 21
57 Delano van Zandvoort JPC - AV Lionitas Team-est
Meerkamp
Team 21
73 Mariame Diallo MPA1 - Heerenveen Team-est
Meerkamp
Team 02
74 Jan Elsinga JPA2 - Heerenveen Team-est
Meerkamp
Team 02
75 Elisabeth de Haan MPA1 - Heerenveen Team-est
Meerkamp
Team 02
76 Morris Hulsman JPA2 - Heerenveen Team-est
Meerkamp
Team 02
77 Norah Keijzer MPA1 - Heerenveen Team-est
Meerkamp
Team 02
78 Jarne Koopman JPA2 - Heerenveen Team-est
Meerkamp
Team 02
79 Kyla Koops MPA2 - Heerenveen Team-est
Meerkamp
Team 02
80 Jens Linnebank JPA2 - Heerenveen Team-est
Meerkamp
Team 02
81 Thom van der Mark JPA2 - Heerenveen Team-est
Meerkamp
Team 02
82 Yuma Agema MPA2 - Heerenveen Team-est
Meerkamp
Team 06
83 Janne Rikst Boorsma MPA1 - Heerenveen Team-est
Meerkamp
Team 06
84 Jasmin Bosma MPA1 - Heerenveen Team-est
Meerkamp
Team 06
85 Wybren Dijkstra JPA2 - Heerenveen Team-est
Meerkamp
Team 06
86 Femke Knijn MPA1 - Heerenveen Team-est
Meerkamp
Team 06
87 Thijs Kolhoff JPA2 - Heerenveen Team-est
Meerkamp
Team 06
88 Sian Smit MPA1 - Heerenveen Team-est
Meerkamp
Team 06
89 Douwe Wesseling JPA1 - Heerenveen Team-est
Meerkamp
Team 06
90 Lisa Bodewes MPB - Heerenveen Team-est
Meerkamp
Team 14
91 Foske Bouma MPB - Heerenveen Team-est
Meerkamp
Team 14
92 Niels Dijksma JPB - Heerenveen Team-est
Meerkamp
Team 14
93 Britt Huisman MPB - Heerenveen Team-est
Meerkamp
Team 14
94 Yoran de Jager JPB - Heerenveen Team-est
Meerkamp
Team 14
95 Iris Linnebank MPB - Heerenveen Team-est
Meerkamp
Team 14
96 Sem van der Meer JPB - Heerenveen Team-est
Meerkamp
Team 14
97 Annemijn ...hoonhoven MPB - Heerenveen Team-est
Meerkamp
Team 14
98 Thygo de Vries JPB - Heerenveen Team-est
Meerkamp
Team 14
99 Danica Wigarda MPB - Heerenveen Team-est
Meerkamp
Team 14
100 Hidde Bakker JPMini - Heerenveen Team-est
Meerkamp
Team 18
101 Aafje Boorsma MPC - Heerenveen Team-est
Meerkamp
Team 18
102 Jelte Dijkstra JPC - Heerenveen Team-est
Meerkamp
Team 18
103 Cas Jonker JPC - Heerenveen Team-est
Meerkamp
Team 18
104 Krijn Kolhoff JPC - Heerenveen Team-est
Meerkamp
Team 18
105 Liam de Lang JPMini - Heerenveen Team-est
Meerkamp
Team 18
106 Loïs Richardson MPC - Heerenveen Team-est
Meerkamp
Team 18
107 Ties ter Schure JPC - Heerenveen Team-est
Meerkamp
Team 18
108 Merle Sterkenburgh MPC - Heerenveen Team-est
Meerkamp
Team 18
109 Hessel Teijema JPC - Heerenveen Team-est
Meerkamp
Team 18
110 Ricardo Wigarda JPMini - Heerenveen Team-est
Meerkamp
Team 18
111 Niek IJsbrandij JPC - HRRR Meerkamp
Team 22
112 Twan Meijer JPC - HRRR Meerkamp
Team 22
113 Erik Oostra JPMini - HRRR Meerkamp
Team 22
114 Levi Oppewal JPC - HRRR Meerkamp
Team 22
115 Isaac Tkabo JPC - HRRR Meerkamp
Team 22
116 Alex Vegers JPC - HRRR Team-est
Meerkamp
Team 22
145 Simon Bouma JPA2 - AV Impala Meerkamp
Team 03
147 Alyssa Bulthuis MPA2 - AV Impala Meerkamp
Team 03
148 Martje ter Doest MPA2 - AV Impala Meerkamp
Team 03
149 Baukje de Jong MPA2 - AV Impala Meerkamp
Team 03
150 Ruben Piek JPA2 - AV Impala Meerkamp
Team 03
151 Jildau Schiphof MPA2 - AV Impala Meerkamp
Team 03
153 Douwe de Vries JPA2 - AV Impala Team-est
Meerkamp
Team 03
154 Thomas de Wal JPA2 - AV Impala Meerkamp
Team 03
155 Amarins de Boer MPA1 - AV Impala Meerkamp
Team 07
156 Benthe Holwerda MPA1 - AV Impala Meerkamp
Team 07
157 Geke Jongsma MPA1 - AV Impala Meerkamp
Team 07
158 Marne van der Kooi JPA1 - AV Impala Meerkamp
Team 07
159 Annyk Kooistra MPA1 - AV Impala Meerkamp
Team 07
160 Rienk Loonstra JPA1 - AV Impala Meerkamp
Team 07
161 Hilde Wagenaar MPA1 - AV Impala Meerkamp
Team 07
162 Tieme Wiersma JPA1 - AV Impala Meerkamp
Team 07
163 Anouk van Wijk MPA1 - AV Impala Meerkamp
Team 07
164 Noud Assinck JPC - Start `78 Team-est
Meerkamp
Team 15
165 Gijs Dalstra JPMini - Start `78 Team-est
Meerkamp
Team 15
166 Birgit de Haas MPMini - Start `78 Team-est
Meerkamp
Team 15
167 Dana de Haas MPB - Start `78 Team-est
Meerkamp
Team 15
168 Nick Ripken JPB - Start `78 Team-est
Meerkamp
Team 15
169 Annelein Sturre MPB - Start `78 Team-est
Meerkamp
Team 15
170 Teun de Vries JPMini - Start `78 Team-est
Meerkamp
Team 15
171 David Larasen JPC - AV Impala Meerkamp
Team 19
172 Anna Meinders MPC - AV Impala Meerkamp
Team 19
173 Jesper de Roos JPC - AV Impala Meerkamp
Team 19
174 Jesper Schra JPC - AV Impala Meerkamp
Team 19
175 Simon Talstra JPC - AV Impala Meerkamp
Team 19
176 Hidde Terpstra JPC - AV Impala Meerkamp
Team 19
177 Ilena Blauw MPC - Spartacus Meerkamp
Team 23
178 Thijs van der Horst JPC - Spartacus Meerkamp
Team 23
179 Ruben de Jong JPB - Spartacus Meerkamp
Team 23
180 Jelena Riemersma MPMini - Spartacus Meerkamp
Team 23
181 Juliet Tilstra MPMini - Spartacus Meerkamp
Team 23
182 Marten Hofstra JPB - Spartacus Team-est
Meerkamp
Team 23
183 Hannah Douma MPA2 - AV Impala Team-est
Meerkamp
Team 03
184 Dylano de Boer JPA1 - AV Impala Team-est
Meerkamp
Team 07
185 Philline Buiter MPMini - Start `78 Team-est
Meerkamp
Team 15
186 Linda de Vries MPA1 - AV Impala Team-est
Meerkamp
Team 07
217 Susan Breeuwsma MPA2 - HRRR Meerkamp
Team 04
218 Sander de Haan JPA1 - HRRR Meerkamp
Team 04
219 Baukje Lijzenga MPA2 - HRRR Meerkamp
Team 04
220 Nynke Rijpma MPA2 - HRRR Meerkamp
Team 04
221 Thialda Rinzema MPA2 - HRRR Meerkamp
Team 04
222 Milou Sieperda MPA1 - HRRR Meerkamp
Team 04
223 Aniek Vreeling MPA2 - HRRR Meerkamp
Team 04
224 Zara Alblas MPB - Start `78 Team-est
Meerkamp
Team 24
225 Julian Brandsma JPB - Start `78 Team-est
Meerkamp
Team 24
226 Nathan Brandsma JPB - Start `78 Team-est
Meerkamp
Team 24
227 Merel Dalstra MPB - Start `78 Team-est
Meerkamp
Team 24
228 Loena Duiven MPA1 - Start `78 Team-est
Meerkamp
Team 08
229 Rico Hassing JPB - Start `78 Team-est
Meerkamp
Team 24
230 Bart Seintra JPB - Start `78 Team-est
Meerkamp
Team 24
231 Thijmen Smit JPB - Start `78 Team-est
Meerkamp
Team 24
232 Stijn Weijdema JPB - Start `78 Team-est
Meerkamp
Team 24
233 Ruben Westra JPB - Start `78 Team-est
Meerkamp
Team 24
234 Aniek Wubs MPB - Start `78 Team-est
Meerkamp
Team 24
235 Elbrich Busman MPA1 - HRRR Meerkamp
Team 12
236 Sjouke Duinstra JPA2 - HRRR Meerkamp
Team 12
237 Noa IJsbrandij MPA1 - HRRR Meerkamp
Team 12
238 Sebo van der Kaaij JPA2 - HRRR Meerkamp
Team 12
239 Noah Martens JPA2 - HRRR Meerkamp
Team 12
240 Jesse Oostra JPA1 - HRRR Meerkamp
Team 12
241 Eeke Slart MPA1 - HRRR Meerkamp
Team 12
242 Marc Vegers JPA1 - HRRR Meerkamp
Team 12
243 Hannah van Elselo MPB - AV Impala Meerkamp
Team 16
244 Jochem Frankes JPB - AV Impala Meerkamp
Team 16
245 Linde Halma MPB - AV Impala Meerkamp
Team 16
246 Jennefer Larasen MPB - AV Impala Meerkamp
Team 16
247 Daniëlle Offringa MPB - AV Impala Meerkamp
Team 16
248 Ammerens v.d. Ploeg MPB - AV Impala Meerkamp
Team 16
249 Lex Pronk JPB - AV Impala Meerkamp
Team 16
250 Sander de Wal JPB - AV Impala Meerkamp
Team 16
251 Thijmen Westra JPB - AV Impala Meerkamp
Team 16
252 Wieger de Wit JPB - AV Impala Meerkamp
Team 16
253 Marin Berkhout MPC - HRRR Meerkamp
Team 20
254 Roan Boerboom JPC - HRRR Meerkamp
Team 20
255 Sven Meijer JPB - HRRR Team-est
Meerkamp
Team 20
256 Jonas Timmer JPC - HRRR Meerkamp
Team 20
257 Rixt Wobma MPC - HRRR Meerkamp
Team 20
258 Sverre Zuurbier JPB - HRRR Meerkamp
Team 20
259 Lieke Ydema MPA2 - Start `78 Team-est
Meerkamp
Team 08
260 Julie Bodbijl MPA1 - Start `78 Team-est
Meerkamp
Team 08
261 Lisa Bosscha MPA2 - Start `78 Team-est
Meerkamp
Team 08
262 Charlotte Brandsma MPA2 - Start `78 Team-est
Meerkamp
Team 08
263 Nikki Duiven MPA2 - Start `78 Team-est
Meerkamp
Team 08
264 Rozemarijn van Emst MPA1 - Start `78 Team-est
Meerkamp
Team 08
265 Fenna Bouma MPA1 - Spartacus Meerkamp
Team 04
266 Ricky Ringenaldus MPA1 - Spartacus Meerkamp
Team 04
267 Linda de Vries MPA1 - Spartacus Meerkamp
Team 04
268 Shakir Burmania JPA2 - HRRR Team-est
Meerkamp
Team 12
269 Vicento Duric JPB - AV Impala Team-est
Meerkamp
Team 16
270 Daniel Gjaltema JPB - AV Impala Team-est
Meerkamp
Team 16