Team 'AV Wijchen Jongens'

Plaats   8e
Punten   4981
Teamleden   5
Begeleider   Maarten Kerckhoffs
Jurylid   Jannes de Vrijer

Puntenverdeling

Atleet Hoog Kogel Kogelsl Polshoog Speer Ver 100m 4x100m 110mH 400m 800m 3000m Tot
Loek de Kleijn 1,65 5,63 57,65 3 / 3
Bart Mulder 1,65 3,80 17,06 3 / 3
Bram Dozeman 9,03 5,24 13,03 3 / 3
Jelte de Jager 21,07 34,29 18,10 3 / 3
Koen Verploegen 7,28 NM 2:15,35 3 / 3
Totaal 2 2 1 1 2 2 1 0 2 1 1 0

* De dikgedrukte prestaties in bovenstaande tabel tellen mee voor het team punten totaal.

Snr Naam Onderdelen Startgroep Team punten
700 Bram Dozeman JJA - AV Wijchen - AV Wijchen Jongens 100m
Kogel
Ver
JJA - 100mJJA - Kogel Groep 1JJA - Ver Groep 2 774
702 Jelte de Jager JJA - AV Wijchen - AV Wijchen Jongens 110mH
Speer
Kogelsl
JJA - 110mHJJA - Speer Groep 1JJA - Kogelsl 715
703 Loek de Kleijn JJA - AV Wijchen - AV Wijchen Jongens 400m
Hoog
Ver
JJA - 400mJJA - Hoog Groep 1JJA - Ver Groep 1 1569
704 Bart Mulder JJA - AV Wijchen - AV Wijchen Jongens 110mH
Hoog
Polshoog
JJA - 110mHJJA - Hoog Groep 2JJA - Polshoog 1410
705 Koen Verploegen JJA - AV Wijchen - AV Wijchen Jongens 800m
Speer
Kogel
JJA - 800mJJA - Speer Groep 2JJA - Kogel Groep 2 513