Team 'AC TION Vrouwen'

Plaats   8e
Punten   6721
Teamleden   10
Begeleider   Rianne Aarnink
Jurylid   Rianne Aarnink

Puntenverdeling

Atleet Hoog Kogel Kogelsl Ver 100m 100mH 200m 400m 4x400m 1500m 3000m SC Tot
Carlijn ter Laak 5,83 12,43 25,69 3 / 3
Karin Schroder 1,40 8,93 2 / 3
Ellen van der Kolk 4:34,11 4:56,60 2 / 3
Marleen Stoel 1:05,19 4:34,11 2 / 3
Renee van Hoof DNS 4:34,11 12:39,43 3 / 3
Lotte Zwiers 7,02 19,36 2 / 3
Irene Gabriëlle Ergün 15,12 5:48,04 2 / 3
Lesley Buur 14,37 1 / 3
Femke Jansen 30,43 1 / 3
Rianne Klein Brinke 13,89 4:34,11 2 / 3
Totaal 2 / 2 2 / 2 2 / 2 1 / 2 2 / 2 1 / 2 2 / 2 1 / 2 4 / 4 2 / 2 1 / 1

* De dikgedrukte prestaties in bovenstaande tabel tellen mee voor het team punten totaal.

Snr Naam Onderdelen Startgroep Team Team punten
942 Karin Schroder Vsen - AC TION Kogel
Hoog
Vrouw - Ko...l Groep 1Vrouw - Hoog Groep 1 AC TION Vrouwen 1130
1816 Irene Gabr...e Ergün Vsen - AC TION 1500m
Kogelsl
Vrouw - 1500mVrouw - Ko...l Groep 2 AC TION Vrouwen 297
1817 Rianne Klein Brinke Vsen - AC TION 4x400m
Kogelsl
Vrouw - Ko...l Groep 1 AC TION Vrouwen 0
1831 Lotte Zwiers Vsen - AC TION 100mH
Kogel
Vrouw - 100mHVrouw - Ko...l Groep 2 AC TION Vrouwen 378
1835 Renee van Hoof Vsen - AC TION 3000m SC
4x400m
Hoog
Vrouw - 3000mStVrouw - Hoog Groep 2 AC TION Vrouwen 603
1838 Carlijn ter Laak Vsen - AC TION 100m
200m
Ver
Vrouw - 100mVrouw - 200mVrouw - Ver Groep 2 AC TION Vrouwen 2442
1839 Marleen Stoel Vsen - AC TION 400m
4x400m
Vrouw - 400m AC TION Vrouwen 629
1840 Lesley Buur Vsen - AC TION 100m
Vrouw - 100m AC TION Vrouwen 0
1841 Femke Jansen Vsen - AC TION 200m
Vrouw - 200m AC TION Vrouwen 0
1843 Ellen van der Kolk Vsen - AC TION 1500m
4x400m
Vrouw - 1500m AC TION Vrouwen 697