Team 'Zuid-Holland Midden JPC'

Plaats   27e
Punten   2618
Teamleden   5
Begeleider   geen
Jurylid   geen

Puntenverdeling

Snr Naam Onderdelen Startgroep Team Estafetteteam Categorie
839 Tijmen Immerzeel AAV `36 4x40m
Meerkamp
JPC - Meerkamp Zuid-Holland Midden JPC Zuid-Holland Midden JPC (4x40m) (-1e)
JPC
840 Sam Bergman ARV Ilion 4x40m
Meerkamp
JPC - Meerkamp Zuid-Holland Midden JPC Zuid-Holland Midden JPC (4x40m) (-1e)
JPC
841 Olivier de Jager ARV Ilion Meerkamp
JPC - Meerkamp Zuid-Holland Midden JPC JPC
842 Rens de Zwart ARV Ilion 4x40m
Meerkamp
JPC - Meerkamp Zuid-Holland Midden JPC Zuid-Holland Midden JPC (4x40m) (-1e)
JPC
843 Loets Kortleever Leiden 4x40m
Meerkamp
JPC - Meerkamp Zuid-Holland Midden JPC Zuid-Holland Midden JPC (4x40m) (-1e)
JPC