Team 'Hellas Utrecht MD Team 3'

Plaats   8e
Punten   2184
Teamleden   7
Begeleider   Theo Mulder
Jurylid   geen

Puntenverdeling

Atleet Discus Hoog Kogel Speer Ver 4x60m 60m 60mH 1000m Tot
Tyka van der Klein 1,20 4,51 10,18 3 / 3
Fardo de Jong 8,43 2,98 4:11,13 3 / 3
Sarie van Pinxteren 10,44 DNS 10,11 3 / 3
Yke Sevensma 11,12 4,57 DNS 3 / 3
Danique Brons 1,00 10,62 14,64 3 / 3
Froukje Bootsma DNS DNS DNS 3 / 3
Amelie van der Hulst DNS DNF 2 / 3
Totaal 1 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 4 / 4 3 / 3 2 / 3 2 / 3

* De dikgedrukte prestaties in bovenstaande tabel tellen mee voor het team punten totaal.

Snr Naam Onderdelen Startgroep Team Team punten
269 Froukje Bootsma MJD - HLLS 60mH
4x60m
Ver
MJD - 60mHMJD - Ver Hellas Utr...MD Team 3 0
271 Danique Brons MJD - HLLS 60m
60mH
Hoog
MJD - 60mMJD - 60mHMJD - Hoog Hellas Utr...MD Team 3 164
276 Amelie van der Hulst MJD - HLLS 1000m
4x60m
MJD - 1000m Hellas Utr...MD Team 3 0
277 Fardo de Jong MJD - HLLS 1000m
Speer
Ver
MJD - 1000mMJD - SpeerMJD - Ver Hellas Utr...MD Team 3 478
279 Tyka van der Klein MJD - HLLS 60m
Kogel
Hoog
MJD - 60mMJD - KogelMJD - Hoog Hellas Utr...MD Team 3 740
284 Sarie van Pinxteren MJD - HLLS 60m
4x60m
Speer
MJD - 60mMJD - Speer Hellas Utr...MD Team 3 474
285 Yke Sevensma MJD - HLLS 4x60m
Discus
Kogel
MJD - DiscusMJD - Kogel Hellas Utr...MD Team 3 328