Team ' Pupillen A Team A2'

Plaats   2e
Punten   1921
Teamleden   6
Begeleider   Corien Kroesbergen
Jurylid   ?

Puntenverdeling

Snr Naam Onderdelen Startgroep Team
813 Filsan Versteeg MPA2 - Pallas `67 Team-est
Meerkamp
Startgroep Team A2 Pupillen A Team A2
814 Florien Hofstad MPA1 - Pallas `67 Team-est
Meerkamp
Startgroep Team A2 Pupillen A Team A2
815 Josefine Ulfman MPA2 - Pallas `67 Team-est
Meerkamp
Startgroep Team A2 Pupillen A Team A2
816 Lyske Gilissen MPA2 - Pallas `67 Team-est
Meerkamp
Startgroep Team A2 Pupillen A Team A2
817 Rens Hooiveld JPA1 - Pallas `67 Team-est
Meerkamp
Startgroep Team A2 Pupillen A Team A2
818 Thomas Arp JPA1 - Pallas `67 Team-est
Meerkamp
Startgroep Team A2 Pupillen A Team A2