Team ' Team 16 - B Smarter, B Braver, B pups'

Plaats   4e
Punten   1573
Poule   D
Teamleden   7
Begeleider   Mia Herz
Jurylid   Vera Damen

Tijdschema

Puntenverdeling

Snr Naam Onderdelen Startgroep Team Estafetteteam
399 Sjoerd van de Corput JPB - AV Sprint Team-est
Meerkamp
Team 16 - ...r, B pups Team 16 - B Smarter, B Braver, B pups Team 16 - B Smarter, B Braver, B pups (Team-est) (-1e)
400 Tom van Es JPB - AV Sprint Team-est
Meerkamp
Team 16 - ...r, B pups Team 16 - B Smarter, B Braver, B pups Team 16 - B Smarter, B Braver, B pups (Team-est) (-1e)
407 Yair Herz JPB - AV Sprint Team-est
Meerkamp
Team 16 - ...r, B pups Team 16 - B Smarter, B Braver, B pups Team 16 - B Smarter, B Braver, B pups (Team-est) (-1e)
410 Giel Huijsmans JPB - AV Sprint Team-est
Meerkamp
Team 16 - ...r, B pups Team 16 - B Smarter, B Braver, B pups Team 16 - B Smarter, B Braver, B pups (Team-est) (-1e)
433 Tijl van Kasteren JPB - AV Sprint Team-est
Meerkamp
Team 16 - ...r, B pups Team 16 - B Smarter, B Braver, B pups Team 16 - B Smarter, B Braver, B pups (Team-est) (-1e)
434 Jabril Osman JPB - AV Sprint Team-est
Meerkamp
Team 16 - ...r, B pups Team 16 - B Smarter, B Braver, B pups Team 16 - B Smarter, B Braver, B pups (Team-est) (-1e)
435 Stefan Schuld JPB - AV Sprint Team-est
Meerkamp
Team 16 - ...r, B pups Team 16 - B Smarter, B Braver, B pups Team 16 - B Smarter, B Braver, B pups (Team-est) (-1e)