Hoe verwerk je 3 extra pogingen voor de beste 8 atleten bij technische onderdelen?

0 stemmen
gevraagd 13 maart 2017 in Atletiek.nu Jury-app door Davey Kaak
gehercategoriseerd 13 maart 2017 door Support Atletiek.nu
We willen graag voor de werp- en springonderdelen iedereen 3 pogingen geven en daarna de beste 8 nog 3 pogingen. Hoe kan ik dat het beste verwerken?

Ik heb wel finale onderdelen zien staan, maar die zijn niet voor elk onderdeel beschikbaar.

1 Antwoord

0 stemmen
beantwoord 13 maart 2017 door Support Atletiek.nu
geselecteerd 13 maart 2017 door Davey Kaak
 
Beste antwoord
Als de 3 extra pogingen direct doorgaan (dus in het tijdschema geen andere locatie of niet een paar uur later is), dan kun je het beste géén finale onderdeel instellen voor dat technische onderdeel.

Je geeft dan aan dat er 6 pogingen zijn. De jury bepaalt dan ter plekke bij het onderdeel welke atleten er na 3 pogingen nog 3 extra pogingen krijgen.

Als je de Atletiek.nu Jury App gebruikt, dan vraagt de jury app nadat iedereen 3 pogingen heeft gedaan automatisch hoeveel atleten er nog 3 extra pogingen mogen doen. Let wel op: dit doet de jury app ALLEEN als je hebt opgegeven dat er 6 pogingen zijn, anders stelt de jury app deze vraag niet na 3 pogingen.
...