Handmatige serie-indeling wijzigt telkens

0 stemmen
gevraagd 1 oktober 2016 in Bug report / Fouten melden door Jesper Haverkamp

Voor de serie-indeling van de sprintnummers bij onze Clubkampioenschappen maken we gebruik van een handmatige indeling. Echter, na ongeveer 24 uur wijzigt de serie-indeling automatisch.

Als in een categorie zo veel deelnemers zijn dat er meerdere series worden gelopen, maar te weinig deelnemers zijn om die series volledig te vullen, dan is het logisch om de deelnemers gelijkmatig over de series te verdelen. Bijvoorbeeld 5 atleten in serie 1 en 6 in serie 2 (we hebben 8 banen). Na het voltooien en opslaan van de gekozen baanindeling, blijkt de volgende dag dat atletiek.nu de atleten in dezelfde volgorde houdt, maar dat er 8 in serie 1 staan, en 3 in serie 2. Dat is niet de bedoeling.

Is dit een bug of kan de serie-indeling pas gemaakt worden vlak voordat de wedstrijd naar fase 2 gaat?

Voorbeeld: zo is de beoogde serie-indeling JPB:

Dit is wat er na 24 uur staat:

opmerking gemaakt 1 oktober 2016 door Support Atletiek.nu
Er staat een grote update gepland in de week van 11 oktober. Die zou dit moeten verbeteren. Nu wordt een nieuwe atleet steeds onderaan bijgeschreven en schuift iedereen een plaats op.

Na de update worden de lege banen gevuld met nieuwe deelnemers, en behouden de atleten die handmatig zijn ingedeeld dezelfde serie+baan.

Je kunt ook in Fase 2 nog de serie indeling handmatig wijzigen.

1 Antwoord

0 stemmen
beantwoord 8 november 2016 door Support Atletiek.nu
 
Beste antwoord
Er is in de week van 11 oktober een grote update doorgevoerd. Die zou dit moeten verbeteren. Eerst werd een nieuwe atleet steeds onderaan bijgeschreven en schoof iedereen een plaats op.

Vanaf nu worden de lege banen gevuld met nieuwe deelnemers, en behouden de atleten die handmatig zijn ingedeeld dezelfde serie+baan.

Je kunt ook in Fase 2 nog de serie indeling handmatig wijzigen.
...