Onderdeel zonder puntentelling toevoegen aan een Meerkamp

0 stemmen
gevraagd 18 maart 2016 in Categorieën & onderdelen door Ron Janssen
Begin April hebben we onze onderlingen, en daar hebben we over het algemeen een meerkamp per Categorie. De Trainers geven op welke uit welke onderdelen de meerkamp bestaat, en willen dan wel eens iets anders (een niet gangbaar onderdeel) doen.

Onze C Junioren willen graag een 200m doen, maar die kan ik niet aan de Meerkamp toevoegen omdat er geen puntentelling voor is. Is het op de een of andere manier mogelijk om dit onderdeel voor deze onderlinge van een puntentelling te voorzien zodat ik het onderdeel kan maken van de meerkamp (en we dus een meerkamp uitslag kunnen produceren over alle onderdelen)?

NB: In AM/Excel zou ik de B junioren puntentelling hergebruiken.

namens de Wedstrijdorganisatie van AV DEM,

Ron Janssen

1 Antwoord

0 stemmen
beantwoord 20 maart 2016 door Support Atletiek.nu
geselecteerd 22 maart 2016 door Support Atletiek.nu
 
Beste antwoord
Dit kan in Atletiek.nu door de puntentelling 'Punten per rang' te selecteren. Dan zijn alle onderdelen beschikbaar. Alle onderdelen in die meerkamp zullen dan punten per rang krijgen.

Het gebruik van de puntentelling van een andere categorie ondersteunen we bewust niet. Dit om verwarring te voorkomen wat de officiële puntentelling is. Wel zijn we aan het kijken hoe we dit in de toekomst wel kunnen ondersteunen, aangezien er meerdere organisaties zijn die incourante meerkampen willen doen.

Lees ook dit antwoord: https://www.atletiek.nu/help/?qa=5/ik-kan-geen-meerkamp-selecteren-voor-een-onderdeel
...